MŮJ PŘÍSTUP

O mně

Fyzioterapii jsem vystudovala na 1. lékařské fakultě UK (Bc.) a dále na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK (Mgr.). V průběhu studia a následně poté jsem bezmála deset let pracovala ve sféře veřejného zdravotnictví. Díky této zkušenosti jsem si uvědomila, jak náročné je v tomto systému udržet maximální kvalitu péče, aniž by nebyla ovlivněna  spokojenost ošetřovaného i terapeuta. Proto jsem se rozhodla založit svou soukromou fyzioterapeutickou praxi, která  umožňuje větší variabilitu, poskytuje širší prostor pro samotnou terapii a individuální přístup.


Můj přístup

Uvědomuji si, že každý člověk je sám zodpovědný za své fyzické a duševní zdraví a tyto principy se snažím předávat dál. Při terapiích jsem průvodcem, který nabízí pomocnou ruku a vysvětlení obtíží, a následně volím nejvhodnější individuální řešení  pro každého. Snažím se vždy o komplexní přístup, který nevidí  problém pouze v místě bolesti, ale odhalí původní příčinu obtíží. Ta může velmi často vznikat ve zcela odlišné oblasti či struktuře, než se nachází původní bolest.

Ve svých terapiích využívám kombinaci různých technik a principů, které ovlivňují měkké tkáně a klouby, pracuji v propojení svalových a vazivových řetězců, aplikuji metodiky na neurofyziologickém podkladě, prvky z jógy a techniky pro ovlivnění dechových stereotypů či funkci vnitřních orgánů.

Adresa

Táborská 325/57

Praha 4 – Nusle

140 00

telefon

+420 778 979 286

 

email

info@fyzio-ah.cz